มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - กลุ่มผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้า
เลือกมิเตอร์ให้เหมาะกับธุรกิจของท่าน
Watt-Hour Meter แบบ 1 : มิเตอร์ไฟฟ้าชนิด จานหมุน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ เช่น เก็บค่าไฟบ้านเช่า ร้านค้าเช่า วัดค่าการใช้ ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรต่างๆ
เหมาะสำหรับ ใช้วัดหน่วยการใช้ไฟทั่วไปที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
Standalone แบบ 2 : มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สแตนด์อโลน
สามารถวัดได้หลายค่า เช่น kWh, kW, V, A
เหมาะสำหรับ อาคารสถานศึกษา อาคารสำนักงาน และ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการวิเคราะห์การใช้ไฟ เพื่อประหยัดพลังงาน
AMR แบบ 3 : มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เอเอ็มอาร์
มีพอร์ท สื่อสารชนิด RS-485 เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งระบบซอฟแวร์ ที่จะทำการอ่านค่าอัตโนมัติ
เหมาะสำหรับ พื้นที่เช่าในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ พลาซ่า ตลาดสด และตลาดนัด
แบบ 4 : มิเตอร์อัจริยะ (สมาร์ทมิเตอร์) แบบ 4 : มิเตอร์อัจริยะ (สมาร์ทมิเตอร์)
สมาร์ทมิเตอร์ แบบต่อประกอบ CT 3เฟส 4 สาย สำหรับโครงการ Solar Private PPA (โซล่าขายไฟ)