มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - กลุ่มผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้า
indoor มิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การใช้ไฟอย่างละเอียด
มิเตอร์ MX2 : 3เฟส รุ่น Standard รหัสรุ่น:            MX2-C02E
ขนาด:             10(100)A
ระบบไฟ:          3 เฟส 4 สาย 3x220/380-240/415 โวลต์
ความแม่นยำ:     Class 1
มิเตอร์ MX2 : 3เฟส รุ่น Standard รหัสรุ่น:          MX2-C42E
ขนาด:            5(10)A ต่อประกอบ CT
ระบบไฟ:        3 เฟส 4 สาย 3x220/380-240/415 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 0.5S
มิเตอร์ MX2 : 1เฟส รุ่น Standard รหัสรุ่น:          MX2-A02E
ขนาด:           10(100)A
ระบบไฟ:        1 เฟส 220-240 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 1
มิเตอร์ MX2 : 3 เฟส รุ่น Standard รหัสรุ่น:             MX2-B42E
ขนาด:               5(10)A ต่อประกอบ CT
ระบบไฟ:           3 เฟส 3 สาย 3x110-240 โวลต์
ความแม่นยำ:     Class 0.5S
indoor มิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การใช้ไฟอย่างง่าย
มิเตอร์ SX2 : 1เฟส รุ่น Standard รหัสรุ่น:             SX2-A30E
ขนาด:              5(100)A
ระบบไฟ:          1 เฟส  220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:     Class 1
มิเตอร์ SX1 : 1เฟส รุ่น Standard รหัสรุ่น:          SX1-A30E
ขนาด:            5(45)A
ระบบไฟ:        1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 1

>> หากท่านไม่พบรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเรา