มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - กลุ่มผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้า
indoor มิเตอร์สำหรับระบบไฟ 1 เฟส
มิเตอร์ MF-33E : 1เฟส รุ่น 5(15)A รหัสรุ่น:           MF-33E
ขนาด:            5(15)A
ระบบไฟ:        1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 2
มิเตอร์ MF-33E : 1เฟส รุ่น 15(45)A รหัสรุ่น:          MF-33E
ขนาด:           15(45)A
ระบบไฟ:        1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 2
มิเตอร์ MF-33E : 1เฟส รุ่น 30(100)A รหัสรุ่น:          MF-33E
ขนาด:           30(100)A
ระบบไฟ:       1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 2
มิเตอร์ MF-33E : 1เฟส รุ่น 50(150)A รหัสรุ่น:           MF-33E
ขนาด:            50(150)A
ระบบไฟ:        1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 2
indoor มิเตอร์สำหรับระบบไฟ 3 เฟส
มิเตอร์ MH-96 : 3เฟส รุ่น 15(45)A รหัสรุ่น:           MH-96
ขนาด:            15(45)A
ระบบไฟ:         3 เฟส 4 สาย  3x220/380-230/400 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 2
มิเตอร์ MH-96 : 3เฟส รุ่น 30(100)A รหัสรุ่น:           MH-96
ขนาด:            30(100)A
ระบบไฟ:         3 เฟส 4 สาย  3x220/380-230/400 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 2
มิเตอร์ MH-96 : 3เฟส รุ่น 50(150)A รหัสรุ่น:             MH-96
ขนาด:              50(150)A
ระบบไฟ:           3 เฟส 4 สาย  3x220/380-230/400 โวลต์
ความแม่นยำ:     Class 2
มิเตอร์ MH-96H : 3เฟส รุ่น CT รหัสรุ่น:           MH-96H
ขนาด:            5(6)A ต่อประกอบ CT
ระบบไฟ:        3 เฟส 4 สาย  3x220/380-230/400 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 2
>> หากท่านไม่พบรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเรา