มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - กลุ่มผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้า
indoor สำหรับผู้ใช้ไฟอัตราปกติ
มิเตอร์ 1 เฟส ต่อตรง แบบ:              SX1
ขนาด:             5(15)A, 15(45)A
ระบบไฟ:         1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:    Class 1
indoor สำหรับผู้ใช้ไฟอัตราทีโอยู (TOU)
มิเตอร์ 3 เฟส ต่อตรง แบบ:             MX2
ขนาด:           10(100)A, 30(100)A, 50(150)A
ระบบไฟ:        3 เฟส 4 สาย 3x220/380-230/400 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 1
มิเตอร์ 3 เฟส ต่อประกอบ CT, PT แบบ:             MX2
ขนาด:           2.5(10)A, 5(10)A
ระบบไฟ:        3 เฟส 3 สาย 3x110-120 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 0.5S
มิเตอร์ 3 เฟส ต่อประกอบ CT แบบ:              MX2
ขนาด:            2.5(10)A, 5(10)A
ระบบไฟ:        3 เฟส 4 สาย 3x220/380-230/400 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 0.5S
>> หากท่านไม่พบรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเรา