มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - กลุ่มผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้า
indoor สำหรับผู้ใช้ไฟอัตราปกติ
มิเตอร์ 1 เฟส ต่อตรง แบบ:             MF-33E
ขนาด:           5(15)A, 15(45)A
ระบบไฟ:       1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 2

มิเตอร์ 1 เฟส ต่อตรง แบบ:            MF-33E
ขนาด:         30(100)A, 50(150)A
ระบบไฟ:      1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 2
มิเตอร์ 3 เฟส ต่อตรง แบบ:             MH-96
ขนาด:           15(45)A, 30(100)A
ระบบไฟ:        3 เฟส 4 สาย 3x230/400  โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 2
มิเตอร์ 3 เฟส ต่อประกอบ CT แบบ:             MH-96H
ขนาด:           5(6) A
ระบบไฟ:        3 เฟส 4 สาย  3x220/380-230/400  โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 2
>> หากท่านไม่พบรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเรา