มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - กลุ่มผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้า
มิเตอร์ SX1 : 1เฟส รุ่น RS-485 รหัสรุ่น:          SX1-A31E
ขนาด:           5(45)A
ระบบไฟ:       1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 1
มิเตอร์ SWM110 : 3 เฟส CT type รุ่น Basic รหัสรุ่น:           SMW110-C41E
ขนาด:            5(10)A ต่อประกอบ CT
ระบบไฟ:         3 เฟส 4สาย 3*220/380-230/400 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 0.5S
มิเตอร์ SWM110 : 1เฟส และ 3 เฟส รุ่น Basic รหัสรุ่น:           SMW110-C01E
ขนาด:            5(100)A
ระบบไฟ:         3 เฟส 4สาย 3*220/380-230/400 โวลต์, 
                      1 เฟส 2 สาย 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 1
มิเตอร์ SWM110 : 1 เฟส และ 3 เฟส รุ่น Advance รหัสรุ่น:           SMW110-C07E
ขนาด:            5(100)A
ระบบไฟ:         3 เฟส 4สาย 3*220/380-230/400 โวลต์, 
                      1 เฟส 2 สาย 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 1
มิเตอร์ SWM110 : 3 เฟส CT type รุ่น Advance รหัสรุ่น:           SMW110-C47E
ขนาด:            5(10) A ต่อประกอบ CT
ระบบไฟ:         3 เฟส 4สาย 3*220/380-230/400 โวลต์, 
ความแม่นยำ:   Class 0.5
Smart Meter 3P4W CT Type (SMW110) รหัสรุ่น:          SMW110W4
ขนาด:            5(10)A ต่อประกอบ CT
ระบบไฟ:         3 เฟส 4 สาย 3x230/400 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 0.5S
>> หากท่านไม่พบรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเรา