มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - กลุ่มผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้า
มิเตอร์แบบต่างๆที่เราผลิตเพื่อการไฟฟ้า
Watt-Hour Meter แบบ 1 : มิเตอร์ไฟฟ้าชนิด จานหมุน
มิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุน ได้รับการออกแบบและผลิตอย่างพิถีพิถัน โดยเลือกใช้เฉพาะชิ้นส่วน เกรดสูง จึงได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและความไว้วางใจจากการไฟฟ้าให้เป็นผู้ผลิตมิเตอร์จานหมุน 1 เฟส และ 3 เฟสทุกแบบ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
สำหรับบ้านพักอาศัยร้านค้า ไปจนถึงขนาดใหญ่ พิกัดกระแส 50(150)A สำหรับภาคธุรกิจต่างๆ
Electronic Meter แบบ 2 : มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ชิปประมวลผลแบบดิจิตอลเพื่อวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้า เช่น หน่วยการใช้ไฟ, โวลต์, แอมป์ มีให้เลือกทั้งแบบ 1 เฟส (SX Series) 3 เฟส (MX Series) รุ่นติดตั้งใช้งานแบบเดี่ยวๆ Standalone และรุ่นเชื่อมต่อระบบอ่านอัตโนมัติ AMR
สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย และ สำหรับผู้ใช้ ไฟประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
Smart Meter แบบ 3 : มิเตอร์อัจฉริยะ
มิเตอร์อัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมอีกขั้นของมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้า มิเตอร์สามารถวัดไฟซื้อ-ขายได้ในเครื่องเดียว มีระบบป้องกันการละเมิด เช่น ต่อสลับทาง ต่อบายพาส สามารถตัดโหลดได้อัตโนมัติภายในตัว หรือ สั่งตัดโหลดจากระยะไกล มีอุปกรณ์สื่อสาร PLC หรือ RF ติดตั้งมาพร้อม และ รองรับการอัพเกรดโปรแกรมใหม่ๆ ในอนาคต
เพื่อให้ เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และรองรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในอนาคต อย่างเช่น แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา