มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - กลุ่มผลิตภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้า
indoor สำหรับห้องพัก
มิเตอร์ SX1 : 1เฟส รุ่น C-Loop รหัสรุ่น:          SX1-A35N
ขนาด:            5(45)A
ระบบไฟ:        1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 1
มิเตอร์ SX1 : 1เฟส รุ่น RS-485 รหัสรุ่น:         SX1-A31E
ขนาด:           5(45)A
ระบบไฟ:       1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 1
indoor สำหรับร้านค้า และอื่นๆ
มิเตอร์ SX2 : 1เฟส รุ่น C-Loop รหัสรุ่น:         SX2-A35E
ขนาด:           5(100)A
ระบบไฟ:       1 เฟส 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:  Class 1
มิเตอร์ MX2 : 1เฟส รุ่น RS-485 รหัสรุ่น:           MX2-A01E
ขนาด:            10(100)A
ระบบไฟ:        1 เฟส 220-240 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 1
มิเตอร์ MX2 : 3เฟส รุ่น RS-485 รหัสรุ่น:           MX2-C01E
ขนาด:            10(100)A
ระบบไฟ:         3 เฟส 4 สาย 3x220/380-240/415 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 1
มิเตอร์ SWM110 : 1เฟส และ 3 เฟส รุ่น Basic รหัสรุ่น:           SMW110-C01E.
ขนาด:            5(100)A
ระบบไฟ:         3 เฟส 4สาย 3*220/380-230/400 โวลต์, 
                      1 เฟส 2 สาย 220-230 โวลต์
ความแม่นยำ:   Class 1
>> หากท่านไม่พบรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเรา