Products
 มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าของมิตซูบิชิ อีเล็คทริคมีชื่อเสียงในด้านความเที่ยงตรงความน่าเชื่อถือและความทนทาน และได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของอพาร์ทเม้นท์เจ้าของร้านค้า รวมถึงการไฟฟ้าในประเทศไทย กว่า 35ปีของการผลิตมีมิเตอร์มากว่า 14ล้านเครื่องที่ถูกติดตั้งทั่วประเทศไทย

 

มิเตอร์แบบจานหมุน
Mech. Single Phase - Outdoor
Mech. Single Phase - Indoor
Mech. Three Phase - Indoor
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
Elec. Single Phase - Outdoor
Elec. Three Phase - Outdoor
Elec. Single Phase - Indoor
 
  
 
  

 

 

 Products - Mitsubishi Electric - Factory Automation
มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟสองสาย
มอเตอร์ไฟสามสาย
มอเตอร์เบรค
มอเตอร์เกียร์
Brake Motor
Gear Motor
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์แบบจานหมุน
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องจักร EDM และ Laser
เครื่องตัดด้วยลวด EDM
เครื่องกัด EDM
เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์
เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก EDM
สินค้าอื่นของกลุ่มแฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
 Products - MEATH
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียมและมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม
เกียร์มอเตอร์
ปั้มน้ำ
ปั้มน้ำหอยโข่ง
ปั้มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด
ปั้มน้ำอัตโนมัติ
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
ปั้มแช่
ปั้มบาดาล
บูสเตอร์ปั้ม
ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
โมลและแม่พิมพ์