Products
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
Product List
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
MEATH หรือ มีท อินเวอร์เตอร์ปั้ม เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอัจฉริยะล่าสุดที่ออกมาจากความพยายามของเราในการพัฒนา อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งกับปั๊มจะปรับความเร็วของปั๊มเพื่อรักษาแรงดันให้คงที่ในอัตราการไหลของปั๊ม เมื่อรวมกับการเลือกขนาดปั๊มที่เหมาะสม ปั๊มอินเวอร์เตอร์จะให้ "แรงดันคงที่ที่แท้จริง" อินเวอร์เตอร์ปั๊มยังให้กระแสเริ่มต้นต่ำกว่าปั๊มปกติซึ่งเป็นวิธีการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยมและลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ ในรุ่นล่าสุดปั๊ม อินเวอร์เตอร์ของเรามาพร้อมกับฟังก์ชั่นระดับความดันที่เลือกเองได้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกแรงดันน้ำที่เหมาะสมหรือเหมาะสมที่สุดสำหรับระบบของผู้ใช้ด้วยตนเอง

 

Product List
iPMH Series
iPMH Series (iZZZ2 pump) is an inverter drive multi-stage pump which can prov ...
Read more 
iPMH-55VS
iPMH-100VS
 
  

 

 Products - Mitsubishi Electric
มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟสองสายประสิทธิภาพIE1และรุ่นอื่นๆ
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เบรกประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เกียร์ประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [200V class, 400V class]
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [380V 50Hz]
มอเตอร์ไฟฟ้าสามสาย
มอเตอร์เบรก
มอเตอร์เกียร์
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์แบบจานหมุน
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
Smart Meter SMW110W4
เครื่องจักร EDM และ Laser
เครื่องตัดด้วยลวด EDM
เครื่องกัด EDM
เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์
เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก EDM
สินค้าอื่นของกลุ่มแฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
 Products - MEATH
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียมและมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม
มอเตอร์เกียร์
ปั้มน้ำ
ปั้มน้ำหอยโข่ง
ปั้มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด
ปั้มน้ำอัตโนมัติ
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
ปั้มแช่
ปั้มบาดาล
บูสเตอร์ปั้ม
ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
โมลและแม่พิมพ์
Inverter Compressor Driver
200V Series (Single Phase 6kW)
400V Series (Three Phase 9kW)
400V Series (Three Phase 18.5 kW)