ทำงานกับเรา
 อาชีพ
Careers
       Humans are important recourse. We are looking for the person who appropriate to work with us.
Therefore, these pages are designed to help you get an opportunities. When you see the job that matches your goals,
click ''Apply now'' to start your application. MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) hopes you
interest in our career and employee benefits because we believe in your skills , experience and background can
support our business. In addition , There are a lot of opportunity and development in your career paths.
MEATH Welfare
- Health Insurance
- Provident Fund
- Group Life Insurance
- Bonus
- Social Insurance
- Company Loan (personal)
- Annual Health Checking
- Diligence Allowance
- Luncheon Allowance
- Employee Uniform
- Bus Transportation (9 Way)
- Education Fund for Employees'children
- Recreation Activities
- Etc.
Contact us.
Personnel Department(Recruitment)
Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,LTD.
111 Soi Serithai 54 T. Kannayao,Bkk 10230
(+66-2-517-1326 ext. 227)

Contact Person : Khun Pattamavadee
Email:pattamavadee@meath.co.th
(+66-2-517-1326 ext.227)
DESC
MEATH concerns about personally identifiable information or other sensitive information which you are sending to.Therefore, we provide information security , utilize software ,hardware and human resources to protect your personal information. we hope you earn confidence and convenience while using our website.Your information will be used and kept carefully by security regulations.
บริษัทจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ที่สนใจในการสมัครงาน เพื่อความมั่นใจได้ว่าผู้ที่สนใจในการสมัครงานกับบริษัท
จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซค์และใช้บริการ
ทั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะถูกใช้อย่างระมัดระวัง ตามมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและจะไม่นำไปเผยแพร่ในที่อื่นตามที่สาธารณะ

I hereby certify that the above statement and interview are true and correct, any fault if found after I engage in employment shall be an adequate ground for dismissal
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้กรอกในใบสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการ รวมทั้งข้อมูลที่มาจากการสัมภาษณ์หากปรากฎภายหลังว่าข้อความใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ พิจารณาเลิกจ้างได้ทันที

Please , send us your application form and document by e - mail : pattamavadee@meath.co.th
โปรดส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครงานมาที่ e - mail : pattamavadee@meath.co.th
ตำแหน่งงานว่าง
Export Sales Representative view:apply
System Engineer view:apply

 

 Products - Mitsubishi Electric - Factory Automation
มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟสองสาย
มอเตอร์ไฟสามสาย
มอเตอร์เบรค
มอเตอร์เกียร์
Gear Motor
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์แบบจานหมุน
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องจักร EDM และ Laser
เครื่องตัดด้วยลวด EDM
เครื่องกัด EDM
เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์
เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก EDM
สินค้าอื่นของกลุ่มแฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
 Products - MEATH
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียมและมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม
เกียร์มอเตอร์
ปั้มน้ำ
ปั้มน้ำหอยโข่ง
ปั้มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด
ปั้มน้ำอัตโนมัติ
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
ปั้มแช่
ปั้มบาดาล
บูสเตอร์ปั้ม
ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
โมลและแม่พิมพ์