2. โปรดเลือกจำนวนห้องน้ำในบ้านของท่าน (How many bathrooms in your house?)