3. โปรดเลือกจำนวนชั้นของบ้านท่าน (Please identify type your house)