อะไรใหม่
     มอเตอร์สามเฟสใหม่ IE3 Pซีรี่ย์ [200V class, 400V class]
เดือน กรกฎาคม 2020 บริษัทฯได้เริ่มวางจำหน่ายมอเตอร์สามเฟส IE3 Pซีรี่ย์ [200V class, 400V class] หลายหลายรุ่น SF-PR, SF-PRO, SF-PRV และ SF-PRVO เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า กำลังวัตต์ตั้งแต่ 0.75 kW ถึง 2.2kW 2โพล และ 4โพล มีทั้งแบบใช้ในอาคารและใช้ภายนอกอาคาร และแบบแนวนอนและแนวตั้ง

และเนื่องจากเป็นรุ่นที่สามารถผลิตในประเทศ ทำให้การส่งมอบใช้ระยะเวลาที่สั้น อีกทั้งมีช่วงแรงดันไฟฟ้าให้เลือกหลายกลายขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า
 
Page:   1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |

 

 Products - Mitsubishi Electric
มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟสองสายประสิทธิภาพIE1และรุ่นอื่นๆ
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เบรกประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เกียร์ประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [200V class, 400V class]
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [380V 50Hz]
มอเตอร์ไฟฟ้าสามสาย
มอเตอร์เบรก
มอเตอร์เกียร์
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์แบบจานหมุน
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
Smart Meter SMW110W4
เครื่องจักร EDM และ Laser
เครื่องตัดด้วยลวด EDM
เครื่องกัด EDM
เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์
เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก EDM
สินค้าอื่นของกลุ่มแฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
 Products - MEATH
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียมและมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม
มอเตอร์เกียร์
ปั้มน้ำ
ปั้มน้ำหอยโข่ง
ปั้มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด
ปั้มน้ำอัตโนมัติ
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
ปั้มแช่
ปั้มบาดาล
บูสเตอร์ปั้ม
ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
โมลและแม่พิมพ์
Inverter Compressor Driver
200V Series (Single Phase 6kW)
400V Series (Three Phase 9kW)
400V Series (Three Phase 18.5 kW)