5. ลักษณะปั๊มน้ำที่ต้องการ (How water pump feature your need?)

5.1 เน้นแรงดันคงที่แม้เปิดใช้งานพร้อมกันหลายจุด

5.2 เน้นประหยัดพลังงาน ลดเวลาปั๊มทำงาน ทนทานสูงสุด
5.3 เน้นราคาประหยัด สะดวกในการบำรุงรักษา