WARRANTY
 Motor & Pump Warranty
   

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันมอเตอร์และปั๊มน้ำ

1.กำหนดระยะเวลาการรับประกันสินค้า
              มอเตอร์และปั๊มน้ำ รับประกัน 18 เดือน นับจากเดือนและปีที่ผลิต หรือ
                รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในเอกสารการซื้อสินค้า (ผู้ซื้อต้องแสดงเอกสารการซื้อสินค้าในการส่งเคลม)
  
2.เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
              เฉพาะกรณีที่เกิดความบกพร่องจากการผลิตหรือชิ้นส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิต
              การรับประกันไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าถอด/ติดตั้งอุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง ค่าบริการนอกสถานที่ หรือ
                 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า เช่น สายไฟ ท่อน้ำ ข้อต่อ เป็นต้น
              บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม หรือทดแทนด้วยสินค้าใหม่ เป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ
              ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมจะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลารับประกันเดิม หรือ
                 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับการซ่อมแซม (ขึ้นกับระยะเวลาใดจะนานกว่า)
              การรับประกันครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการในพื้นที่เสี่ยงอันตราย หรือ
                 พื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่อับอากาศ สถานที่ที่มีควัน หรือไอสารเคมี และพื้นที่ห้ามเข้าในทุกกรณี
  
             การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้
                1) การติดตั้งใช้งานไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
                2) การใช้งานในสภาวะที่เกินกำลัง หรือใช้งานเกินความสามารถของสินค้า (Overload)
                3) การใช้งานในสภาวะไม่เหมาะสม เช่น ใช้ปั๊มน้ำในสภาวะน้ำแห้ง หรือน้ำน้อย ใช้ปั๊มน้ำกับน้ำที่เป็นกรดหรือด่าง หรือ
                   ใช้ปั๊มน้ำกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ระบุในคู่มือการใช้งาน
                4) การใช้งานสินค้าผิดประเภท หรือไม่เหมาะสมกับชนิดของสินค้า
                5) การใช้งานที่ประมาท หรือขาดการดูแลรักษา ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ
                6) ทำการแก้ไข ต่อเติม ถอด/ประกอบชิ้นส่วน หรือดัดแปลงสินค้า
                7) ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
                8) ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส หรือความเสียหายจากสัตว์และแมลงต่างๆ
                9) กระแสไฟหรือแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ อุปกรณ์ควบคุมหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เต้าเสียบ เบรคเกอร์ ไม่สมบูรณ์
              10) ความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายสินค้า การติดตั้งคืน หรือการขนส่ง รวมทั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อร่วมกับตัวสินค้า
  
3.การส่งเคลมสินค้า
                 นำส่งเคลมสินค้าด้วยตนเอง / ส่งผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
                 ส่งผ่านบริษัทขนส่ง (แบบชำระค่าขนส่งล่วงหน้า) โดยระบุรายละเอียดแนบกับสินค้าดังนี้
                            - รายละเอียดของปัญหา
                            - รายละเอียดการนำสินค้าไปใช้งาน
                            - ชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อลูกค้า พร้อมสำเนาเอกสารการซื้อสินค้า
                             กรุณาระบุให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเช็คอุปกรณ์ และแก้ปัญหาให้ตรงกับที่แจ้งมา
  
             **ที่อยู่ในการส่งเคลม**
                            แผนกบริการซ่อมมอเตอร์และปั๊มน้ำ
                            บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
                            เลขที่ 111 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 54
                            แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
                            โทรศัพท์ 0-2906-3337-8 โทรสาร 0-2906-3339
  
4.การแก้ไขสินค้าที่นอกเหนือการรับประกัน หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทราบ และ รอการยืนยันจากลูกค้าก่อนดำเนินการซ่อมสินค้า

 

 Products - Mitsubishi Electric
มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟสองสายประสิทธิภาพIE1และรุ่นอื่นๆ
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เบรกประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เกียร์ประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [200V class, 400V class]
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [380V 50Hz]
มอเตอร์ไฟฟ้าสามสาย
มอเตอร์เบรก
มอเตอร์เกียร์
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์แบบจานหมุน
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
Smart Meter SMW110W4
เครื่องจักร EDM และ Laser
เครื่องตัดด้วยลวด EDM
เครื่องกัด EDM
เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์
เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก EDM
สินค้าอื่นของกลุ่มแฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
 Products - MEATH
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียมและมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม
มอเตอร์เกียร์
ปั้มน้ำ
ปั้มน้ำหอยโข่ง
ปั้มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด
ปั้มน้ำอัตโนมัติ
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
ปั้มแช่
ปั้มบาดาล
บูสเตอร์ปั้ม
ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
โมลและแม่พิมพ์
Inverter Compressor Driver
200V Series (Single Phase)
400V Series (Three Phase)