เจ้าหน้าที่เซอร์วิส
Qualification
  • เพศ ชาย อายุ 22-28 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขา ไฟฟ้า,อีเล็คทรอนิกส์ ,เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า,ตู้คอนโทรล,มอเตอร์,ปั๊มน้ำ
  • สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้
  • ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่/สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางต่างจังหวัดได้
  • Responsibility
  • งานบริการลูกค้าภายนอกสถานที่
  • ติดตั้งปั๊มน้ำ ตรวจสอบ,แก้ไขผลิตภัณฑ์ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์