หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันมอเตอร์และปั๊มน้ำ

1.กำหนดระยะเวลาการรับประกันสินค้า
2.เงื่อนไขการรับประกันสินค้าการส่งเคลมสินค้า

นำส่งเคลมสินค้าด้วยตนเอง / ส่งผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
ที่อยู่ในการส่งเคลมการแก้ไขสินค้าที่นอกเหนือการรับประกัน หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ทราบ และ รอการยืนยันจากลูกค้าก่อนดำเนินการซ่อมสินค้า